Data Rada Pedagogiczna przy Zespole Szkół w Machowej podjęła uchwałę przystąpieniu szkoły do sieci szkół promujących zdrowie. Uchwała została podjęła jednogłośnie.

W planie promocji zdrowia na każdy rok przyjmuje się zadania mające na celu: 

  1. podnoszenie świadomości uczniów i rodziców w dziedzinie zdrowia
  2. promowanie ruchu i zdrowego odżywiania
  3. dbałość o zdrowe i czyste środowisko 

25. XI. 2005 r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat przyjęcia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie – Rejonu Dębica, 

a 11. XII.2008 r. Wojewódzki Certyfikat przyjęcia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.

Od 2005 r. organizujemy corocznie Międzyszkolny Konkurs – Ziemia Moja Planeta o tematyce ekologicznej

W ramach przynależności do Sieci Szkół promujących zdrowie realizujemy szereg programów podejmujących w/w tematykę. Jednym z takich programów jest program „Trzymaj formę”

Bierzemy aktywny udział w konferencjach Sieci Szkół Promujących Zdrowie.