Symetryczny, szerokopasmowy Internet OSE

 

Internet OSE jest szybki, ponieważ łącze o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s może być użytkowane wyłącznie przez podłączoną do niego szkołę. Internet OSE jest symetryczny, co oznacza, że dane można pobierać i wysyłać z równie wysoką prędkością. Internet OSE to gwarancja dostępu do profesjonalnych usług bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawowych i zaawansowanych. Chronią one użytkowników przed szkodliwym oprogramowaniem, wykrywają i blokują wirusy komputerowe oraz ataki sieciowe.

 

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III  w Gminie Pilzno

W roku szkolnym 2012/ 2013 w Zespole Szkół w Machowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  realizowany jest projekt pt.: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III  w Gminie Pilzno”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równości płci. W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w:

  • Zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (5 grup),
  • zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu ( 2 grupy),
  • zajęciach  rozwijających zainteresowania matematyczno – przyrodnicze (2 grupy).

 
„Lekcja o Funduszach Europejskich” – konkurs dla szkół gimnazjalnych

Nasze gimnazjum bierze udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego "Lekcje o Funduszach Europejskich". Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z pięciu województw Polski Wschodniej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Funduszach Europejskich oraz projektach realizowanych z Programu Rozwój Polski Wschodniej. W naszym gimnazjum odbyły się trzy lekcje 27 października 2011 roku. Po przeprowadzonych lekcjach uczniowie wzięli udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi dostarczonymi przez organizatora. W każdej klasie nagrodzeni zostali trzej uczniowie, którzy najszybciej prawidłowo rozwiązali specjalnie przygotowane zadanie. W ramach przeprowadzonych lekcji nasi uczniowie wypracowali materiały w postaci zdjęć oraz filmu promującego fundusze europejskie. Więcej informacji na stronie www.polskawschodnia.gov.pl

Zapraszamy do obejrzenia: 
http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/lekcje/Strony/Slawomir_Krol_061202011.aspx

 

Pracownie komputerowe: szkoły podstawowej i gimnazjum

Czerwiec 2008

Nasza szkoła otrzymała pracownię komputerową w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownia składa się z 10 stanowisk z systemem operacyjnym Vista Business, serwer sbs 2003 oraz laptop firmy Dell.

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy etap I

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w I etapie Projektu „Pierwsze  uczniowskie doświadczenia drogą  do wiedzy”, współfinansowanym przez Unię Europejską. 11 uczniów klasy II bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych na bazie 3 Ośrodków Zainteresowań. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczniowie poznają nowe wiadomości  i umiejętności, pracując w wybranych przez siebie Ośrodkach Zainteresowań i mając do dyspozycji różnorodne środki dydaktyczne. Te zajęcia to przede wszystkim dużo zabawy, trochę nauki i przyjemny sposób spędzania wolnego czasu.

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy etap II

Od 1 lutego do 20 czerwca 2010 roku  klasa I pod kierunkiem mgr Marii Czarnik uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych realizując II etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Tytuł : „Przyroda wokół nas”. Bawiąc się, będziemy zdobywać wiedzę o otaczającym świecie rozwijając jednocześnie swoje uzdolnienia.

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy etap III