Szkolne koło PCK

 
Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, te wartości realizuje nasze  szkolne koło PCK. Pozwalają one przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ. Nasza szkoła bierze udział w Programie Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować. W ramach akcji dostaliśmy cały sprzęt do przeprowadzania szkoleń dla uczniów oraz przeszkolony został jeden instruktor.